Jesteśmy twórcami systemu CARMEN. Jest to wyspecjalizowane oprogramowanie wspomagające zarządzanie, kontrolę i analizę finansową firm w zakresie zarządzania pojazdami, telefonami (numerami i aparatami), wyposażeniem pracowników i biur, szkoleniami pracowników i rezerwacjami pojazdów. System pracuje w wersji polskiej i angielskiej.

Działamy od połowy lat 90. Dostarczamy rozwiązania  usprawniające procesy zarządcze w firmie oraz optymalizujące zarządzanie pojazdami.

Oferujemy także rozwiązania oparte na Carmenie zintegrowane z głównymi systemami informatycznymi firm do obsługi wielkich parków samochodowych obejmujące operacyjne zarządzanie pojazdami i kierowcami oraz pracą warsztatów i dyspozytorni w ruchu ciągłym.

Pracujemy dla firm polskich i zachodnich koncernów prowadzących działalność w Polsce. Użytkownikami naszych systemów są firmy i holdingi posiadające od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pojazdów i tysięcy telefonów.

Ideą, która wiele lat temu legła u podstaw prac nad Carmenem, było stworzenie systemu pozwalającego wspomagać zarządzanie przedsiębiorstwami. Systemu zintegrowanego z funkcjonującymi w tych przedsiębiorstwach korporacyjnymi systemami informatycznymi (finansowymi, kadrowymi, ..)  w zakresach operacyjnym i analitycznym, niedostępnych w tych systemach.

Ciągle rozwijamy możliwości  naszych systemów.  Współpracujemy z ich użytkownikami oraz dostarczamy  najbardziej aktualne rozwiązania.