CARMEN WiT

WiT, czyli Warsztat i Transport jest dziedzinowym, zintegrowanym systemem bazującym na systemie Carmen. Jest kompleksowym narzędziem do zarządzania taborem samochodowym, pracami działu eksploatacji i warsztatami naprawczymi sprzętu eksploatacyjnego, rozliczania czasu pracy mechaników i kierowców oraz usług transportowych wewnątrz firmy oraz usług na rzecz innych przedsiębiorstw. Zintegrowany on-line z centralnymi systemami informatycznymi firmy gwarantuje natychmiastowy dostęp i wymianę danych o pracownikach, harmonogramach pracy, rozliczeniach pracowników, ruchach magazynowych i rzeczywistych kosztach eksploatacyjnych sprzętu.

System pracuje w ruchu ciągłym, 24 godziny na dobę. Dane o pracownikach pojawiają się w Carmenie natychmiast po ich wprowadzeniu lub zmianie w systemie kadrowym.

Przed rozpoczęciem miesiąca z systemu kadrowego pobierane są harmonogramy pracowników własnych firmy na następny miesiąc. Zmiany w harmonogramach wykonywane w Carmenie lub w systemie kadrowym przekazywane są w trybie on-line.

Dla pracowników firm zewnętrznych harmonogramy tworzone są wg zdefiniowanych harmonogramów wzorcowych, których Carmen ‚uczy się’ podczas pobierania harmonogramów pracowników własnych.

Pracownicy odpowiedzialni za zamawianie usług transportowych zamawiają usługi transportowe, które są akceptowane przez pracowników decyzyjnych działu eksploatacji zgodnie z przyjętymi ścieżkami akceptacyjnymi. Efektem tego są zamówienia na sprzęt technologiczny kierowane do dyspozytorni eksploatacyjnych.

Podstawą pracy systemu jest praca dyspozytorni eksploatacyjnych i warsztatowych. Pracują one w systemie zmianowym. W zintegrowanym oknie dyspozytorni szef zmiany (nazywany dyspozytorem) ma pełny obraz podległej mu jednostki struktury organizacyjnej na zmianie. Ma też dostęp do danych z przeszłości oraz do planowania pracy zmian z dni następnych.

Dla dyspozytorni eksploatacyjnej są to: stan osobowy na zmianie (zmiana podstawowa lub nadgodziny ze zmiany poprzedniej), stan sprzętu technologicznego (sprzęt sprawny, uszkodzony, remontowany), jednostkowe zamówienie na sprzęt technologiczny, stan realizacji zamówień na sprzęt oraz podgląd realizacji zleceń naprawczych własnego sprzętu w dyspozytorniach warsztatowych. W oknie realizowany jest przydział pracowników do sprzętu w celu realizacji zamówień i składane są zlecenia naprawcze sprzętu do dyspozytorni warsztatowych.

Dla dyspozytorni warsztatowej są to: stan osobowy na zmianie (zmiana podstawowa lub nadgodziny ze zmiany poprzedniej), planowane i realizowane zlecenia naprawcze na rzecz innych dyspozytorni, stan zleceń naprawczych (podzleceń) wykonywanych na rzecz innych dyspozytorni. W oknie realizowany jest przydział pracowników do zleceń naprawczych, zamawianie części w magazynach. Realizacja pobrań z magazynów realizowana jest automatycznie, dzięki on-linowemu połączeniu z zewnętrznym systemem magazynowym.

Dyspozytor może planować pracę na ‘otwartej’ zmianie lub zmianach następnych. W chwili zakończenia pracy zmiany wykonywany jest proces ‘zamykania’ zmiany. System kontroluje poprawność danych, w tym ilości godzin pracy pracowników na zmianie. Po ‘zamknięciu’ zmiany rozliczenia są wysyłane on-line do systemu centralnego i możliwe jest ‘otwarcie’ następnej zmiany w dyspozytorni. Dyspozytor ma możliwość obejrzenia dowolnej zmiany z przeszłości. Znajdzie tam pełny obraz pracy na tej zmianie: stany osobowe oraz zakres wykonywanych prac.

Po zamknięciu miesiąca w systemach nadrzędnych pobiera od nich zagregowane dane kosztów pracy, które są wykorzystywane do kalkulacji kosztów zleceń eksploatacyjnych oraz naprawczych.