Szkolenia

Aplikacja Szkolenia, to internetowa platforma służąca do zarządzania szkoleniami prowadzonymi przez firmę. Jest to niezależna aplikacja możliwa do instalacji bez integracji z systemami Carmen lub Phoneman. Może być zasilana danymi pracowników z Carmena lub zewnętrznego systemu np. systemu HR.

Do aplikacji mają dostęp administratorzy, którzy planują szkolenia, pracownicy, którzy podlegają obowiązkowi szkoleń (np., z bezpiecznej jazdy) oraz pracownicy firm zewnętrznych, którzy odpowiadają za prowadzenie szkoleń oraz wpisywanie ich wyników.
Szkolenia organizowane są w pakiety, do których rezerwację miejsca mogą wykonać pracownicy. Do każdego pakietu może być podłączona dokumentacja w postaci planu szkolenia i mapki dojazdu. Dokumentacja może być pobierana przez uczestników szkolenia.

Intuicyjny, przejrzysty interfejs zastosowany w aplikacji umożliwia szybki dostęp do wybranych informacji oraz dodawania wybranych zdarzeń. Aplikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób koordynujących szkolenia firmowe oraz pracowników, którzy poprzez system Szkolenia składają zapotrzebowania na odbycie określonych szkoleń. System wyposażony został w moduł umożliwiający bezpośrednią korespondencję i powiadamianie użytkowników poprzez e-mail.