Carmen mobile

CARMEN Mobile, to część Carmena pracująca w środowisku telefonii komórkowej. Wspomaga on wybrane opcje Carmena  i Phonemana pracujące w środowisku desktopowym lub WWW.

Carmen Mobile adresowany jest do firm, które stawiają na interaktywny kontakt użytkowników pojazdów z działem floty. W aplikacji dostępne są funkcjonalności przeznaczone dla administratorów floty i użytkowników pojazdów zgodne z ich uprawnieniami: przekazywania pojazdów (z podpisem administratora i biorącego/zdającego pojazd, generowaniem protokołu, zdjęciami), oględziny pojazdu (ze zdjęciami), dodawanie certyfikatów czy udostępnianie użytkownikowi pojazdu informacji o aktualnym stanie używanego przez niego pojazdu (np. ważność polis, badań technicznych itd.).

Aplikacja pracuje na telefonach komórkowych z systemem operacyjnym Android wersji 4.1 lub nowszej oraz iOS.

W zależności od systemu bazowego, jego opcji i potrzeb Carmen Mobile zawiera odpowiednie moduły 

Uprawnienia

Prawami użytkowników CARMEN Mobile zarządza administrator systemu desktopowego