Carmen multi country

Multi Country to wersja Carmena przystosowana do zarządzania flotami pojazdów wielu krajów w jednym systemie CARMEN. System pracuje w wersji polskiej i angielskiej. Oznacza to, że operator Carmena może wybrać w jakim języku wyświetlają się elementy menu, opisy w oknach oraz elementy słownikowe (np. kolory nadwozia, nazwy stanowisk).

W każdym kraju operatorzy operują w walucie jaka jest w tym kraju, posługują się własnym stawkami VAT oraz importują i dekretują faktury we własnej walucie. Globalne raporty mogą być wykonywane w walucie rozliczeniowej (np. USD).

System może być rozszerzony o kolejne kraje.