Carmen SYSTEMY

Oferujemy systemy służące do: wspomagania zarządzania flotą pojazdówkontroli telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz urządzeń, a także system służący do wspomagania zarządzania biurem. Uzupełnieniem dla nich są: aplikacja WWW oraz aplikacja mobilna, które ułatwiają dostęp do danych nie tylko kierownikom struktur firmy, ale również użytkownikom pojazdów i telefonów.

Tworzymy również systemy dedykowane będące złożonymi rozwiązaniami nastawionymi na zarządzanie parkami maszyn i pojazdów, oraz na integrację z innymi systemami działającymi w firmie (w szczególności z systemem finansowym, kadrowym oraz magazynowym).

 

Nasze systemy mogą być dowolnie łączone ze sobą (lub tylko wybrane moduły). Eliminuje to konieczność zakupu dodatkowych licencji, wydzielania oddzielnego serwera oraz administrowania, a to w efekcie przykłada się na znacznie niższe koszty eksploatacji przy zachowaniu pełnej funkcjonalności.

System CARMEN jest kompleksowym, wielomodułowym narzędziem do zarządzania i kontroli floty pojazdów własnych (w tym pojazdów leasingowanych lub wynajmowanych). Prowadzi ewidencję floty i nadzór nad kosztami eksploatacyjnymi, importuje faktury kosztowe, m.in. paliwowe, serwisowe, leasingowe, polisy. Umożliwia wykonywania analiz, raportów oraz zestawień na wielu płaszczyznach. Czytaj więcej.

Phoneman jest modułowym systemem stanowiącym kompleksowe narzędzie do zarządzania telefonią komórkową, stacjonarną oraz urządzeniami (aparatami, modemami, ..). Prowadzi ewidencję numerów i aparatów oraz nadzoruje koszty, importuje zasoby (numery, aparaty) oraz faktury billingowe. Umożliwia wykonywania analiz, raportów oraz zestawień. Czytaj więcej.

WiT, czyli Warsztat i Transport jest dziedzinowym, zintegrowanym systemem bazującym na systemie Carmen. Jest kompleksowym narzędziem do zarządzania taborem samochodowym, pracami działu eksploatacji i warsztatami naprawczymi sprzętu eksploatacyjnego, rozliczania czasu pracy mechaników i kierowców oraz usług transportowych wewnątrz firmy oraz usług na rzecz innych przedsiębiorstw. Zintegrowany on-line z centralnymi systemami informatycznymi firmy gwarantuje natychmiastowy dostęp i wymianę danych o pracownikach, harmonogramach pracy, rozliczeniach pracowników, ruchach magazynowych i rzeczywistych kosztach eksploatacyjnych sprzętu. Czytaj więcej.

CARMEN WWW, to modułowy system wspomagający wszystkie wersje Carmena pracujące w środowisku desktopowym. Adresowany jest do firm, które chcą udostępniać dane eksploatacyjne pojazdów lub telefonów pracownikom i ich przełożonym, obsługiwać procesy związane z pojazdami, telefonami i biurem, rezerwować pojazdy dyspozycyjne, wprowadzać faktury przez WWW przed ich księgowaniem do systemu finansowego, prowadzić proces akceptacji kosztów, itd. Czytaj więcej.

CARMEN Mobile to aplikacja pracująca w środowisku telefonii komórkowej, wspomagająca wybrane opcje Carmena pracujące w środowisku desktopowym lub WWW. Carmen Mobile adresowany jest do firm, które stawiają na interaktywny kontakt użytkowników pojazdów z działem floty. W aplikacji dostępne są funkcjonalności przeznaczone dla administratorów floty i użytkowników pojazdów zgodne z ich uprawnieniami, takie jak: przekazywania pojazdów, oględziny pojazdu, dodawanie certyfikatów czy udostępnianie użytkownikowi pojazdu informacji o aktualnym stanie używanych przez niego pojazdów (np. ważność polis, badań technicznych itd.). Czytaj więcej.


Carmen OFFICE może być samodzielną aplikacją, jednak traktowany jest przez twórców jako zbiór modułów rozszerzających możliwości systemu Carmen lub Phoneman o funkcjonalności związane z zarządzaniem budynkami, biurami i ich wyposażeniem. Pozwala zarówno na zarządzanie operacyjne budynkami, biurami i wyposażeniem biurowym, jak i ewidencjonowanie faktur związanych z eksploatacją biur oraz ich księgowanie do systemu finansowego. Czytaj więcej.
Carmen Multi Country to wersja Carmena przystosowana do zarządzania flotami pojazdów wielu krajów w jednym systemie CARMEN. System pracuje w wersji polskiej i angielskiej. Oznacza to, że operator Carmena może wybrać w jakim języku wyświetlają się elementy menu, opisy w oknach oraz elementy słownikowe (np. kolory nadwozia, nazwy stanowisk, …). Uprawnieni operatorzy odpowiadają za synchronizację słowników. Czytaj więcej.

CARMEN SaaS (od angielskiego Software as a Service) to rozwiązanie biznesowe, w którym użytkownik otrzymuje działający, skonfigurowany do jego potrzeb system bez potrzeby zagłębiania się w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną i zapleczem technicznym związanym z utrzymaniem systemu we własnej firmie.  Czytaj więcej.

Aplikacja Szkolenia, to internetowa platforma służąca do zarządzania szkoleniami prowadzonymi przez firmę. Jest to niezależna aplikacja możliwa do instalacji bez integracji z systemami Carmen lub Phoneman. Może być zasilana danymi pracowników z Carmena lub zewnętrznego systemu np. systemu HR. Czytaj więcej.

Parking sharing to wersja Carmena przystosowana do zarzadzania parkingami firmowymi, bieżącej rezerwacji i udostępniania miejsc parkingowych. System pracuje w wersji desktopowej, WWW oraz mobilnej. Czytaj więcej.

Rozwiązanie biznesowe bazują na systemie Carmen. Usprawniają procesy zarządcze wewnątrz firmy lub umożliwiają zaangażowanie firm świadczących usługi flotowe w optymalizację procesu zarządzania pojazdami. Do współpracy zapraszane są wybrane firmy wykonujące usługi oraz współpracujące w zarządzaniu flotą samochodową (warsztaty, punkty wymiany opon, brokerzy). W efekcie tej współpracy powstają rozwiązania z optymalnym obiegiem dokumentów i procesem wymiany danych w ‘czasie rzeczywistym’.  Czytaj więcej.