Systemy z rodziny Carmen zostały wdrożone w ponad 260 firmach z branż takich jak:

 • Bankowość
 • Farmaceutyka
 • Chemia
 • Ubezpieczenia
 • Finanse i consulting
 • Koncerny paliwowe i energetyczne
 • FMCG
 • Piwowarska i monopolowa
 • Spożywcza i cukiernicza
 • Rolnicza i mleczarska
 • Mięsna i drobiarska
 • Tytoniowa
 • Kosmetyczna
 • Meblarska
 • Media i środki przekazu
 • Centrale firm motoryzacyjnych
 • Ochrona mienia
 • Ochrona zdrowia
 • Telekomunikacyjna, komputerowa i elektrotechniczna
 • Sieci handlowe
 • CFM
 • Transpot ciężki
 • Budownictwo
 • Recycling i oczyszczanie miasta
 • Energia odnawialna
 • Administracja państwowa